نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 در این صورت باید به گوسفند سجده کنم

 

آقازاده مرحوم حاج شیخ عزیزالله خسروی می گوید:

روزی یکی از مریدان پدرم به منزل آمد و با لحنی گلایه آمیز به ایشان گفت در فلان مجلس که شما حضور داشتید دو نفر انسان متشخص وارد شدند و شما چندان به آنها احترام نکردید پدرم ابتدا فرمود:از نظر من فقرا با متشخصین و مسئولین،بظاهر فرقی ندارند و همه می دانند که من به همه یکسان احترام می کنم آن شخص با بیان دیگر مجدد مطلب خود را تکرار کرد.

پدرم که مایل به ارائه صحبت نبود فرمود:

ببخشید من آنها را نشناختم ولی ایشان دست بردار نبود و گفت:آنها نیاز به معرفی نداشتند شکل و وضع لباس آنان و پارچه فاستونی اعلاء که بر تن داشتند معرف شخصیت آنان بود و معلوم بود که با دیگران فرق دارند اینجا بود که مرحوم پدرم توضیح بیشتری داد و فرمود لباس فاستونی اعلاء از پشم گوسفند است  و پس از آنکه گوسفند یکسال از این لباس پشمی استفاده کرده، آن را به کارخانه پارچه بافی انگلستان تحویل می دهد  ودر آنجا تبدیل به فاستونی اعلاء می شود.

اگر قرار باشد من در مقابل کسی که کهنه گوسفند را پوشیده است تعظیم کنم باید در مقابل خود گوسفند سجده کنم

 

منبع : پايگاه اطلاع رسانی سفير گمنام

 

آقازاده مرحوم حاج شیخ عزیزالله خسروی می گوید:

روزی یکی از مریدان پدرم به منزل آمد و با لحنی گلایه آمیز به ایشان گفت در فلان مجلس که شما حضور داشتید دو نفر انسان متشخص وارد شدند و شما چندان به آنها احترام نکردید پدرم ابتدا فرمود:از نظر من فقرا با متشخصین و مسئولین،بظاهر فرقی ندارند و همه می دانند که من به همه یکسان احترام می کنم آن شخص با بیان دیگر مجدد مطلب خود را تکرار کرد.

پدرم که مایل به ارائه صحبت نبود فرمود:

ببخشید من آنها را نشناختم ولی ایشان دست بردار نبود و گفت:آنها نیاز به معرفی نداشتند شکل و وضع لباس آنان و پارچه فاستونی اعلاء که بر تن داشتند معرف شخصیت آنان بود و معلوم بود که با دیگران فرق دارند اینجا بود که مرحوم پدرم توضیح بیشتری داد و فرمود لباس فاستونی اعلاء از پشم گوسفند است  و پس از آنکه گوسفند یکسال از این لباس پشمی استفاده کرده، آن را به کارخانه پارچه بافی انگلستان تحویل می دهد  ودر آنجا تبدیل به فاستونی اعلاء می شود.

اگر قرار باشد من در مقابل کسی که کهنه گوسفند را پوشیده است تعظیم کنم باید در مقابل خود گوسفند سجده کنم

 

منبع : پايگاه اطلاع رسانی سفير گمنام

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

 

آقازاده مرحوم حاج شیخ عزیزالله خسروی می گوید:

روزی یکی از مریدان پدرم به منزل آمد و با لحنی گلایه آمیز به ایشان گفت در فلان مجلس که شما حضور داشتید دو نفر انسان متشخص وارد شدند و شما چندان به آنها احترام نکردید پدرم ابتدا فرمود:از نظر من فقرا با متشخصین و مسئولین،بظاهر فرقی ندارند و همه می دانند که من به همه یکسان احترام می کنم آن شخص با بیان دیگر مجدد مطلب خود را تکرار کرد.

پدرم که مایل به ارائه صحبت نبود فرمود:

ببخشید من آنها را نشناختم ولی ایشان دست بردار نبود و گفت:آنها نیاز به معرفی نداشتند شکل و وضع لباس آنان و پارچه فاستونی اعلاء که بر تن داشتند معرف شخصیت آنان بود و معلوم بود که با دیگران فرق دارند اینجا بود که مرحوم پدرم توضیح بیشتری داد و فرمود لباس فاستونی اعلاء از پشم گوسفند است  و پس از آنکه گوسفند یکسال از این لباس پشمی استفاده کرده، آن را به کارخانه پارچه بافی انگلستان تحویل می دهد  ودر آنجا تبدیل به فاستونی اعلاء می شود.

اگر قرار باشد من در مقابل کسی که کهنه گوسفند را پوشیده است تعظیم کنم باید در مقابل خود گوسفند سجده کنم

 

منبع : پايگاه اطلاع رسانی سفير گمنام

Starts: 2015/05/28
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap