نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت بیانات سمت خدا باعنوان(محبت ورحمت الهی)مورخه140010402

صوت بیانات سمت خدا باعنوان(محبت ورحمت الهی)مورخه14001/04/02

صوت بیانات سمت خدا باعنوان(محبت ورحمت الهی)مورخه14001/04/02

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت بیانات سمت خدا باعنوان(محبت ورحمت الهی)مورخه14001/04/02

Starts: 07-07-2022
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap