نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت بیانات درسمت خدا باعنوان(رحمت الهی)مورخه14001219

صوت بیانات درسمت خدا باعنوان(رحمت الهی)مورخه1400/12/19

صوت بیانات درسمت خدا باعنوان(رحمت الهی)مورخه1400/12/19

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت بیانات درسمت خدا باعنوان(رحمت الهی)مورخه1400/12/19

Starts: 04-03-2022
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap