نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

صوت سخنرانی ظهر روز سی ام ماه مبارک رمضان سال۱۴۰۱

 • مدیریت کل
 • 1401/02/12
 • بازدید : 1179
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 05-03-2022
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت سخنرانی ظهر روز بیست ونهم ماه مبارک رمضان سال۱۴۰۱

 • مدیریت کل
 • 1401/02/11
 • بازدید : 527
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 05-02-2022
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت سخنرانی ظهر روز بیست وهشتم ماه مبارک رمضان سال۱۴۰۱

 • مدیریت کل
 • 1401/02/11
 • بازدید : 467
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 02-11-1401
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت تفسیر شب بیست وششم ماه مبارک رمضان سال۱۴۰۱

 • مدیریت کل
 • 1401/02/09
 • بازدید : 422
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 04-29-2022
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت سخنرانی ظهرروز بیست وششم ماه مبارک رمضان سال1401

 • مدیریت کل
 • 1401/02/08
 • بازدید : 558
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 04-28-2022
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap