نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

نشست تخصصی وهابیت شناسی ساری دره سال 89

 • مدیریت کل
 • 1396/08/20
 • بازدید : 2220
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-11-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

کج فهمی های دینی7

 • مدیریت کل
 • 1396/08/19
 • بازدید : 2590
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-10-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

وهابیت مسجد سرچشمه 86

 • مدیریت کل
 • 1396/07/28
 • بازدید : 2599
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-20-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

وهابیت مسجد اعظم اردبیل 87

 • مدیریت کل
 • 1396/07/28
 • بازدید : 1956
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-20-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

وهابیت دانشگاه محقق اردبیلی 88

 • مدیریت کل
 • 1396/07/28
 • بازدید : 1849
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-20-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap