نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

خطبه های نماز جمعه اردبیل 9 دی ماه سال 90

 • مدیر
 • 1391/01/10
 • بازدید : 3687
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2011/12/31
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 26 اسفند سال 90

 • مدیر
 • 1391/01/08
 • بازدید : 3659
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/03/27
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 19 اسفند سال 90

 • مدیر
 • 1390/12/23
 • بازدید : 3641
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/03/13
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 12 اسفند سال 90

 • مدیر
 • 1390/12/23
 • بازدید : 3489
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/03/13
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 5 اسفند سال 90

 • مدیر
 • 1390/12/07
 • بازدید : 3648
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/02/26
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap