نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

خطبه های نماز جمعه اردبیل 14 فروردین سال 83

 • مدیر
 • 1390/11/15
 • بازدید : 3171
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/02/04
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 28 تیر سال 87

 • مدیر
 • 1390/11/08
 • بازدید : 3723
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/01/28
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 16 بهمن سال 88

 • مدیر
 • 1390/11/01
 • بازدید : 3663
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/01/21
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 11 دی سال 88

 • مدیر
 • 1390/11/01
 • بازدید : 3724
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/01/21
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 27 آذر سال 88

 • مدیر
 • 1390/11/01
 • بازدید : 3741
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/01/21
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap