نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

خطبه های نماز جمعه اردبیل 23 اسفند سال 87

 • مدیر
 • 1390/11/08
 • بازدید : 3145
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/01/28
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 16 اسفند سال 87

 • مدیر
 • 1390/11/08
 • بازدید : 3029
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/01/28
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 9 اسفند سال 87

 • مدیر
 • 1390/11/08
 • بازدید : 2876
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/01/28
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 2 اسفند سال 87

 • مدیر
 • 1390/11/08
 • بازدید : 3021
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/01/28
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 25 بهمن سال 87

 • مدیر
 • 1390/11/08
 • بازدید : 3379
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/01/28
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap