نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

خطبه های نماز جمعه اردبیل 26 اسفند سال 84

 • مدیر
 • 1390/11/11
 • بازدید : 2987
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/01/31
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 19 اسفند سال 84

 • مدیر
 • 1390/11/11
 • بازدید : 2745
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/01/31
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 12 اسفند سال 84

 • مدیر
 • 1390/11/11
 • بازدید : 2794
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/01/31
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 5 اسفند سال 84

 • مدیر
 • 1390/11/11
 • بازدید : 2838
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/01/31
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 28 بهمن سال 84

 • مدیر
 • 1390/11/11
 • بازدید : 2970
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/01/31
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap