نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

خطبه های نماز جمعه اردبیل 7 اسفند سال 83

 • مدیر
 • 1390/11/15
 • بازدید : 3275
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/02/04
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 30 بهمن سال 83

 • مدیر
 • 1390/11/15
 • بازدید : 3381
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/02/04
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 11 دی سال 83

 • مدیر
 • 1390/11/15
 • بازدید : 3474
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/02/04
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 4 دی سال 83

 • مدیر
 • 1390/11/15
 • بازدید : 3286
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/02/04
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 27 آذر سال 83

 • مدیر
 • 1390/11/15
 • بازدید : 3435
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/02/04
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap