نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

خطبه های نماز جمعه اردبیل 29 اسفند سال 82

 • مدیر
 • 1390/11/12
 • بازدید : 3287
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/02/01
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 22 اسفند سال 82

 • مدیر
 • 1390/11/12
 • بازدید : 3120
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/02/01
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 8 اسفند سال 82

 • مدیر
 • 1390/11/12
 • بازدید : 3102
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/02/01
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 1 اسفند سال 82

 • مدیر
 • 1390/11/12
 • بازدید : 3007
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/02/01
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 24 بهمن سال 82

 • مدیر
 • 1390/11/12
 • بازدید : 3637
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/02/01
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap