نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

دروغ گو اگر نماز هم بخواند منافق است

 • مدیر
 • 1391/11/28
 • بازدید : 3795
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2013/02/16
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

باید بهترین باشیم

 • مدیر
 • 1391/07/17
 • بازدید : 3592
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/10/08
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

هر چند حضور قلب نباشد

 • مدیر
 • 1391/07/16
 • بازدید : 3521
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/10/07
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

اینهمه از نظر لطف شما می بینم

 • مدیر
 • 1391/07/16
 • بازدید : 3064
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/10/07
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

مراقبه در وقت

 • مدیر
 • 1391/07/12
 • بازدید : 4128
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/10/03
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap