نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

صوت شبهات (هشتم )آتئیسم سال97

 • مدیریت کل
 • 1397/10/11
 • بازدید : 1468
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 01-01-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت شبهات (هفتم )آتئیسم سال97

 • مدیریت کل
 • 1397/10/11
 • بازدید : 1337
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 01-01-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت شبهات (ششم )آتئیسم سال97

 • مدیریت کل
 • 1397/10/11
 • بازدید : 1460
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 01-01-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت شبهات (پنجم )آتئیسم سال97

 • مدیریت کل
 • 1397/10/11
 • بازدید : 1694
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 01-01-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت شبهات (چهارم )آتئیسم سال97

 • مدیریت کل
 • 1397/10/11
 • بازدید : 1716
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-11-1397
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap