نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

دعا ونجوا و مغازله (قسمت ششم)

 • مدیریت کل
 • 1396/11/09
 • بازدید : 1695
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 01-30-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

دعا ونجوا و مغازله (قسمت پنجم)

 • مدیریت کل
 • 1396/11/07
 • بازدید : 1588
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 01-28-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

دعا ونجوا و مغازله (قسمت چهارم )

 • مدیریت کل
 • 1396/11/07
 • بازدید : 2999
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 01-28-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

دعا ونجوا و مغازله (قسمت سوم)

 • مدیریت کل
 • 1396/11/07
 • بازدید : 1736
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 01-28-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

دعا ونجوا و مغازله (قسمت دوم)

 • مدیریت کل
 • 1396/10/06
 • بازدید : 1562
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 12-28-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap