نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 پژوهش در مورد زندگی نامه ۳۳ شهید ۱۳ ساله اردبیل

مقدمه حضرت آیت الله عاملی بر کتاب۱۳۳۳.پژوهش در موردزندگینامه۳۳شهید ۱۳ ساله استان اردبیل

سم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد واله الطاهرین
شهید نماد کمال بصیرت ،کمال شجاعت وکمال حریت ملت ماست
او با بصیرت خود به تکلیف حماسی بی پرده
وبا شجاعت خود در برابر دشمن ایستاده
وبا حریت خود تا پای شهادت استقامت کرده وبه مدال « وتبتل الیه تبتیلا »نائل آمده است
انسان بی بصیرت غائب صحنه های سرنوشت ساز است
وانسان ترسو آمال و آرزوی دشمن را برآورده می کند و می گوید« اذهب انت وربک فقاتلا انا هیهنا قاعدون»
وانسانی که زنجیر تعلقِ جان، اورا زمین گیر کرده مجاهدت هم بکند اما از جان نمی گذرد او عملاً می گوید یا حسین بهترین شمشیر واسب خودم را به تو می دهم امابه تو ملحق نمی شوم! وحسین درباره او ومانند امر فرموده:
اذا بخلت علینا بنفسک فلاحاجه لنا فی مالک!
شهید با سه کمال بصیرت ،شجاعت وحریت سرمایه بزرگ ملت، قلعه امنیت، هیبت وصولت امت ، ضمانت مستقبل ،هویت وشناسنامه ملت وچراغ راه عزت است
در این میان شهداء خرد سال دفاع مقدس با تأسی به «السید الممتحن القاسم بن الحسن» با سر کشیدن صهبای« احلی من العسل» دوست ودشمن را به حیرت وا داشتند وثابت کردند که مدرسه ای که آن را نفس مبارک حضرت امام برپا کرد خرد سالان این مدرسه بسان بزرگسالان همه دریای بصیرت شجاعت وحریتتند وحداثت سن، آنها را از بزرگی باز نداشته است آنها مصداق این کلمه جامعه رسول خدا هستند که« لیس الاکبر هو الافضل بل هو الافضل هو الاکبر»
لازم می دانم از طرف خودم وهم استانی ها ی عزیز وخانواده معظم شهداء از برادر بسیار ارجمندم محقق توانا جناب آقای بدر زاده تقدیر وتشکر قلبی بکنم که در اقدامی بدیع وابتکاری بکر اقدام به جمع آوری سرگذشت آسمانی شهداء زیر 13 سال استان اردبیل نموده ومیراث عظیمی از شهداء را تقدیم نسل جدید نموده وتصویری بس حماسی وتربیتی از استان اردبیل به جهانیان ارائه کرده است.
فجزاه الله عن الشهداء خیر الجزاء وحشره مع سید اهل الاباءسید الشهداء مادام امّ نجم نجما فی السماء .

تالیف آقای بدرزاده

مقدمه حضرت آیت الله عاملی بر کتاب۱۳۳۳.پژوهش در موردزندگینامه۳۳شهید ۱۳ ساله استان اردبیل

سم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد واله الطاهرین
شهید نماد کمال بصیرت ،کمال شجاعت وکمال حریت ملت ماست
او با بصیرت خود به تکلیف حماسی بی پرده
وبا شجاعت خود در برابر دشمن ایستاده
وبا حریت خود تا پای شهادت استقامت کرده وبه مدال « وتبتل الیه تبتیلا »نائل آمده است
انسان بی بصیرت غائب صحنه های سرنوشت ساز است
وانسان ترسو آمال و آرزوی دشمن را برآورده می کند و می گوید« اذهب انت وربک فقاتلا انا هیهنا قاعدون»
وانسانی که زنجیر تعلقِ جان، اورا زمین گیر کرده مجاهدت هم بکند اما از جان نمی گذرد او عملاً می گوید یا حسین بهترین شمشیر واسب خودم را به تو می دهم امابه تو ملحق نمی شوم! وحسین درباره او ومانند امر فرموده:
اذا بخلت علینا بنفسک فلاحاجه لنا فی مالک!
شهید با سه کمال بصیرت ،شجاعت وحریت سرمایه بزرگ ملت، قلعه امنیت، هیبت وصولت امت ، ضمانت مستقبل ،هویت وشناسنامه ملت وچراغ راه عزت است
در این میان شهداء خرد سال دفاع مقدس با تأسی به «السید الممتحن القاسم بن الحسن» با سر کشیدن صهبای« احلی من العسل» دوست ودشمن را به حیرت وا داشتند وثابت کردند که مدرسه ای که آن را نفس مبارک حضرت امام برپا کرد خرد سالان این مدرسه بسان بزرگسالان همه دریای بصیرت شجاعت وحریتتند وحداثت سن، آنها را از بزرگی باز نداشته است آنها مصداق این کلمه جامعه رسول خدا هستند که« لیس الاکبر هو الافضل بل هو الافضل هو الاکبر»
لازم می دانم از طرف خودم وهم استانی ها ی عزیز وخانواده معظم شهداء از برادر بسیار ارجمندم محقق توانا جناب آقای بدر زاده تقدیر وتشکر قلبی بکنم که در اقدامی بدیع وابتکاری بکر اقدام به جمع آوری سرگذشت آسمانی شهداء زیر 13 سال استان اردبیل نموده ومیراث عظیمی از شهداء را تقدیم نسل جدید نموده وتصویری بس حماسی وتربیتی از استان اردبیل به جهانیان ارائه کرده است.
فجزاه الله عن الشهداء خیر الجزاء وحشره مع سید اهل الاباءسید الشهداء مادام امّ نجم نجما فی السماء .

تالیف آقای بدرزاده

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

سم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد واله الطاهرین
شهید نماد کمال بصیرت ،کمال شجاعت وکمال حریت ملت ماست
او با بصیرت خود به تکلیف حماسی بی پرده
وبا شجاعت خود در برابر دشمن ایستاده
وبا حریت خود تا پای شهادت استقامت کرده وبه مدال « وتبتل الیه تبتیلا »نائل آمده است
انسان بی بصیرت غائب صحنه های سرنوشت ساز است
وانسان ترسو آمال و آرزوی دشمن را برآورده می کند و می گوید« اذهب انت وربک فقاتلا انا هیهنا قاعدون»
وانسانی که زنجیر تعلقِ جان، اورا زمین گیر کرده مجاهدت هم بکند اما از جان نمی گذرد او عملاً می گوید یا حسین بهترین شمشیر واسب خودم را به تو می دهم امابه تو ملحق نمی شوم! وحسین درباره او ومانند امر فرموده:
اذا بخلت علینا بنفسک فلاحاجه لنا فی مالک!
شهید با سه کمال بصیرت ،شجاعت وحریت سرمایه بزرگ ملت، قلعه امنیت، هیبت وصولت امت ، ضمانت مستقبل ،هویت وشناسنامه ملت وچراغ راه عزت است
در این میان شهداء خرد سال دفاع مقدس با تأسی به «السید الممتحن القاسم بن الحسن» با سر کشیدن صهبای« احلی من العسل» دوست ودشمن را به حیرت وا داشتند وثابت کردند که مدرسه ای که آن را نفس مبارک حضرت امام برپا کرد خرد سالان این مدرسه بسان بزرگسالان همه دریای بصیرت شجاعت وحریتتند وحداثت سن، آنها را از بزرگی باز نداشته است آنها مصداق این کلمه جامعه رسول خدا هستند که« لیس الاکبر هو الافضل بل هو الافضل هو الاکبر»
لازم می دانم از طرف خودم وهم استانی ها ی عزیز وخانواده معظم شهداء از برادر بسیار ارجمندم محقق توانا جناب آقای بدر زاده تقدیر وتشکر قلبی بکنم که در اقدامی بدیع وابتکاری بکر اقدام به جمع آوری سرگذشت آسمانی شهداء زیر 13 سال استان اردبیل نموده ومیراث عظیمی از شهداء را تقدیم نسل جدید نموده وتصویری بس حماسی وتربیتی از استان اردبیل به جهانیان ارائه کرده است.
فجزاه الله عن الشهداء خیر الجزاء وحشره مع سید اهل الاباءسید الشهداء مادام امّ نجم نجما فی السماء .

تالیف آقای بدرزاده

Starts: 12-24-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap