نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 دعا ونجوا و مغازله (قسمت دوم)

انبیاء از دو سو سفیران محبت و واسطگان عشقند ثم بعثهم علی سبیل محبته
 سلسله انبیاء را حب الهی به این نشأه گسیل داشته است تا دعوت حبی را ابلاغ و انسان را به سیر حبی قادر سازند
 آنها را بحق دلال محبت نامیده اند، از سوئی در اطاعت فرمان حبب الی خلقی ، مأمورند که نهال عشق آفریدگار در سرزمین جان انسان بکارند و از دیگر سو آفریدگان را در طراز محبت خداوند بیارایند و حببنی الی خلقی . در این عرصه حتی تظاهر به حب نیز گره گشاست یا حبیب من تحبب الیه یعنی ادای حب نیز در این عشق بازی کارساز است.
آنان به نیابت از سوی حق با تور محبت، صیادند و با مشک معرفت سقا و از معجون محبت و معرفت ، برزخی می سازند جامع ، بنام انسان و از انسانیت پلی، تا آدمی را از متن دنیا که همانا متن جهنم است به فردوسی رهنمون شوند الصوره الانسانیه هی الجسر الممدود بین الجنه والنار.

انبیاء از دو سو سفیران محبت و واسطگان عشقند ثم بعثهم علی سبیل محبته
 سلسله انبیاء را حب الهی به این نشأه گسیل داشته است تا دعوت حبی را ابلاغ و انسان را به سیر حبی قادر سازند
 آنها را بحق دلال محبت نامیده اند، از سوئی در اطاعت فرمان حبب الی خلقی ، مأمورند که نهال عشق آفریدگار در سرزمین جان انسان بکارند و از دیگر سو آفریدگان را در طراز محبت خداوند بیارایند و حببنی الی خلقی . در این عرصه حتی تظاهر به حب نیز گره گشاست یا حبیب من تحبب الیه یعنی ادای حب نیز در این عشق بازی کارساز است.
آنان به نیابت از سوی حق با تور محبت، صیادند و با مشک معرفت سقا و از معجون محبت و معرفت ، برزخی می سازند جامع ، بنام انسان و از انسانیت پلی، تا آدمی را از متن دنیا که همانا متن جهنم است به فردوسی رهنمون شوند الصوره الانسانیه هی الجسر الممدود بین الجنه والنار.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

انبیاء از دو سو سفیران محبت و واسطگان عشقند ثم بعثهم علی سبیل محبته
 سلسله انبیاء را حب الهی به این نشأه گسیل داشته است تا دعوت حبی را ابلاغ و انسان را به سیر حبی قادر سازند
 آنها را بحق دلال محبت نامیده اند، از سوئی در اطاعت فرمان حبب الی خلقی ، مأمورند که نهال عشق آفریدگار در سرزمین جان انسان بکارند و از دیگر سو آفریدگان را در طراز محبت خداوند بیارایند و حببنی الی خلقی . در این عرصه حتی تظاهر به حب نیز گره گشاست یا حبیب من تحبب الیه یعنی ادای حب نیز در این عشق بازی کارساز است.
آنان به نیابت از سوی حق با تور محبت، صیادند و با مشک معرفت سقا و از معجون محبت و معرفت ، برزخی می سازند جامع ، بنام انسان و از انسانیت پلی، تا آدمی را از متن دنیا که همانا متن جهنم است به فردوسی رهنمون شوند الصوره الانسانیه هی الجسر الممدود بین الجنه والنار.

Starts: 12-28-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap