نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 تصویر منتخب از آیت الله سید حسن عاملی

تصویر منتخب از حضرت آیت الله سید حسن عاملی

تصویر منتخب از حضرت آیت الله سید حسن عاملی

تصویر منتخب از حضرت آیت الله سید حسن عاملی

تصویر منتخب از حضرت آیت الله سید حسن عاملی

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

تصویر منتخب از حضرت آیت الله سید حسن عاملی

Starts: 02-16-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap