نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 دعابعدازنمازعیدسعیدفطر94

p style=textalign: center;span style=color: #ff6600;span style=fontsize: xsmall; spanspanspan style=color: #ff6600;span style=fontsize: xsmall;img class=nolarge src=imagesstoriesamelidarolershad1591jpg border=0 alt=روز 31ماه مبارک رمضان title=روز 31 ماه مبارک رمضان width=151 height=200 style=float: left; border: 0px none; spanspanstrongspan style=color: #ff0000; spanstrongpp style=textalign: center;strongspan style=color: #cc99ff; span style=color: #3366ff; span style=color: #000080; span style=color: #993366; spanspanspanspanstrongppدر زیر می توانید این سخنرانی را پخش یا دانلود نمایید:pp style=TEXTALIGN: justify pp style=TEXTALIGN: rightstrong strongp

p style=textalign: center;span style=color: #ff6600;span style=fontsize: xsmall; spanspanspan style=color: #ff6600;span style=fontsize: xsmall;img class=nolarge src=imagesstoriesamelidarolershad1591jpg border=0 alt=روز 31ماه مبارک رمضان title=روز 31 ماه مبارک رمضان width=151 height=200 style=float: left; border: 0px none; spanspanstrongspan style=color: #ff0000; spanstrongpp style=textalign: center;strongspan style=color: #cc99ff; span style=color: #3366ff; span style=color: #000080; span style=color: #993366; spanspanspanspanstrongppدر زیر می توانید این سخنرانی را پخش یا دانلود نمایید:pp style=TEXTALIGN: justify pp style=TEXTALIGN: rightstrong strongp
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 01-10-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap