نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 در تعبدیات ، کوه کندن از ما نخواسته اند ...

 

حضرت آیت الله بهجت (ره ) : در تعبدیات ، کوه کندن از ما نخواسته اند؛ سخت ترینش نماز شب خواندن است که در حقیقت،تغییر وقت خواب است نه اصل بی خوابی ، بلکه نیم ساعت زودتر بخواب ، تا نیم ساعت زودتر بیدار شوی !

 

 

 

 

منبع :در محضر بهجت جلد دوم صفحه صدو هفتاد

 

حضرت آیت الله بهجت (ره ) : در تعبدیات ، کوه کندن از ما نخواسته اند؛ سخت ترینش نماز شب خواندن است که در حقیقت،تغییر وقت خواب است نه اصل بی خوابی ، بلکه نیم ساعت زودتر بخواب ، تا نیم ساعت زودتر بیدار شوی !

 

 

 

 

منبع :در محضر بهجت جلد دوم صفحه صدو هفتاد

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

 

حضرت آیت الله بهجت (ره ) : در تعبدیات ، کوه کندن از ما نخواسته اند؛ سخت ترینش نماز شب خواندن است که در حقیقت،تغییر وقت خواب است نه اصل بی خوابی ، بلکه نیم ساعت زودتر بخواب ، تا نیم ساعت زودتر بیدار شوی !

 

 

 

 

منبع :در محضر بهجت جلد دوم صفحه صدو هفتاد

Starts: 2014/04/17
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap