نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 وصيت نامه آیت الله شهید مدنی

 

بسم الله الرحمن الرحيم

((الحمدلله الاول قبل الانشاء والاخر بعد فناء الاشياء وصلي الله علي خلقه محمد و اوصيائه الاتقياء ))

اما بعد چون هيچ انساني را از مرگ چاره نبوده دير يا زود اين شربت را نوشيده به لقاء الله جل جلاله فايز خواهد شد.آن وقت دستش از دنيا كوتاه و اگر در وصيت كوتاهي كرده باشد ،اي بسا گرفتاري داشته باشد لهذا اين جانب ميراسد الله مدني دهخوارقاني فرزند مرحوم مبرور مشهدي مير علي آقا مدني طاب ثراه ، اولاً خداي توانا و جميع انبيا و مرسلين و ملائكه مقربين و مؤمنين را به شهادت مي طلبم كه ايمان به خداي توانا جل جلاله داشته ، واحدي و موجودي را شريك او نديده، حال و مقالم گوياي (( لا اله الا الله الحق المبيين )) است و همچنين معترف به رسالت و حاكميت وجود مقدس رسول گرامي حضرت محمد بن عبد الله صلي الله عليه و آله بوده و جميع آنچه را كه آن بزرگوار از جانب پروردگار احديت آورده تصديق و اعتراف داشته ،وجود مقدس مولي الموالي حضرت امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام را وصي بلافصل و امام واجب الطاعة و يازده فرزندش را يكي بعد از ديگري امامان بر حق ميدانم ، و انتظار مقدم شريف حضرت حجة بن الحسن العسكري عجل الله فرجه را داشته ، و اميدوارم به زودي چشممان به جمال مباركش روشن شود.

مرگ و سؤال قبر و عالم برزخ و رجعت و بعثت در روز قيامت و ميزان و صراط و بهشت و جهنم و كتب را حق ديده و اميد به رحمت واسعه الهي دارم كه در روز حشر نامه اعمالم را به دست راستم بدهد.

اما وصيتم ، جميع وراث ودختران خودم را سفارش مي كنم كه خدا را فراموش نكرده وهميشه او را ناظر بر حال خود ديده و مثل من غافل نباشند.

راجع به اموالم ، منزل نجف را خودم از سهم مبارك تهيه و ابداً تملك نكرده ام كذلك [همچنين ]منزل همدان را دوستان همداني با امريه مرحوم مبرور سيدنا الاستاد حضرت آيت الله حكيم قدس سره ازسهم مبارك تهيه نموده و در اختيار من گذاشته اند . پس هر دو منزل راجع به وجوه مقدس حضرت حجة ابن الحسن عجل الله تعالي فرجه بوده و به دستور حضرت آيت الله خميني مد ظله به مصرف مهم خواهد رسيد و بنده ابداً هيچ كدام از دو منزل را تملك نكرده وبه عنوان اين كه سهم مبارك است، تصرفي كرده ام .

چنانچه در وصيت نامه قبلي تصحيح نموده ام تمام كتابهاي موجود در نجف و قم [از ] سهم مبارك بوده و بايد در يكي از كتابخانه هاي ديني عمومي نجف يا قم قرار داده شود. كتابهايي كه اخيراً در ايران تحصيل نموده ام به همين نحو است.

مبلغ دويست و بيست هزار تومان بابت پول منزل تهران و قم به وجود مقدس حضرت بقية الله (عج) قرض دار بوده و اميدوارم در حياتم موفق به ادا بشوم و گرنه اين مقدار قرض دار هستم و براي ورثه بدون ادا.

جمادي الاول 1396 هجري قمري اسد الله مدني .

منبع : سایت تبیان

 

بسم الله الرحمن الرحيم

((الحمدلله الاول قبل الانشاء والاخر بعد فناء الاشياء وصلي الله علي خلقه محمد و اوصيائه الاتقياء ))

اما بعد چون هيچ انساني را از مرگ چاره نبوده دير يا زود اين شربت را نوشيده به لقاء الله جل جلاله فايز خواهد شد.آن وقت دستش از دنيا كوتاه و اگر در وصيت كوتاهي كرده باشد ،اي بسا گرفتاري داشته باشد لهذا اين جانب ميراسد الله مدني دهخوارقاني فرزند مرحوم مبرور مشهدي مير علي آقا مدني طاب ثراه ، اولاً خداي توانا و جميع انبيا و مرسلين و ملائكه مقربين و مؤمنين را به شهادت مي طلبم كه ايمان به خداي توانا جل جلاله داشته ، واحدي و موجودي را شريك او نديده، حال و مقالم گوياي (( لا اله الا الله الحق المبيين )) است و همچنين معترف به رسالت و حاكميت وجود مقدس رسول گرامي حضرت محمد بن عبد الله صلي الله عليه و آله بوده و جميع آنچه را كه آن بزرگوار از جانب پروردگار احديت آورده تصديق و اعتراف داشته ،وجود مقدس مولي الموالي حضرت امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام را وصي بلافصل و امام واجب الطاعة و يازده فرزندش را يكي بعد از ديگري امامان بر حق ميدانم ، و انتظار مقدم شريف حضرت حجة بن الحسن العسكري عجل الله فرجه را داشته ، و اميدوارم به زودي چشممان به جمال مباركش روشن شود.

مرگ و سؤال قبر و عالم برزخ و رجعت و بعثت در روز قيامت و ميزان و صراط و بهشت و جهنم و كتب را حق ديده و اميد به رحمت واسعه الهي دارم كه در روز حشر نامه اعمالم را به دست راستم بدهد.

اما وصيتم ، جميع وراث ودختران خودم را سفارش مي كنم كه خدا را فراموش نكرده وهميشه او را ناظر بر حال خود ديده و مثل من غافل نباشند.

راجع به اموالم ، منزل نجف را خودم از سهم مبارك تهيه و ابداً تملك نكرده ام كذلك [همچنين ]منزل همدان را دوستان همداني با امريه مرحوم مبرور سيدنا الاستاد حضرت آيت الله حكيم قدس سره ازسهم مبارك تهيه نموده و در اختيار من گذاشته اند . پس هر دو منزل راجع به وجوه مقدس حضرت حجة ابن الحسن عجل الله تعالي فرجه بوده و به دستور حضرت آيت الله خميني مد ظله به مصرف مهم خواهد رسيد و بنده ابداً هيچ كدام از دو منزل را تملك نكرده وبه عنوان اين كه سهم مبارك است، تصرفي كرده ام .

چنانچه در وصيت نامه قبلي تصحيح نموده ام تمام كتابهاي موجود در نجف و قم [از ] سهم مبارك بوده و بايد در يكي از كتابخانه هاي ديني عمومي نجف يا قم قرار داده شود. كتابهايي كه اخيراً در ايران تحصيل نموده ام به همين نحو است.

مبلغ دويست و بيست هزار تومان بابت پول منزل تهران و قم به وجود مقدس حضرت بقية الله (عج) قرض دار بوده و اميدوارم در حياتم موفق به ادا بشوم و گرنه اين مقدار قرض دار هستم و براي ورثه بدون ادا.

جمادي الاول 1396 هجري قمري اسد الله مدني .

منبع : سایت تبیان

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

 

بسم الله الرحمن الرحيم

((الحمدلله الاول قبل الانشاء والاخر بعد فناء الاشياء وصلي الله علي خلقه محمد و اوصيائه الاتقياء ))

اما بعد چون هيچ انساني را از مرگ چاره نبوده دير يا زود اين شربت را نوشيده به لقاء الله جل جلاله فايز خواهد شد.آن وقت دستش از دنيا كوتاه و اگر در وصيت كوتاهي كرده باشد ،اي بسا گرفتاري داشته باشد لهذا اين جانب ميراسد الله مدني دهخوارقاني فرزند مرحوم مبرور مشهدي مير علي آقا مدني طاب ثراه ، اولاً خداي توانا و جميع انبيا و مرسلين و ملائكه مقربين و مؤمنين را به شهادت مي طلبم كه ايمان به خداي توانا جل جلاله داشته ، واحدي و موجودي را شريك او نديده، حال و مقالم گوياي (( لا اله الا الله الحق المبيين )) است و همچنين معترف به رسالت و حاكميت وجود مقدس رسول گرامي حضرت محمد بن عبد الله صلي الله عليه و آله بوده و جميع آنچه را كه آن بزرگوار از جانب پروردگار احديت آورده تصديق و اعتراف داشته ،وجود مقدس مولي الموالي حضرت امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام را وصي بلافصل و امام واجب الطاعة و يازده فرزندش را يكي بعد از ديگري امامان بر حق ميدانم ، و انتظار مقدم شريف حضرت حجة بن الحسن العسكري عجل الله فرجه را داشته ، و اميدوارم به زودي چشممان به جمال مباركش روشن شود.

مرگ و سؤال قبر و عالم برزخ و رجعت و بعثت در روز قيامت و ميزان و صراط و بهشت و جهنم و كتب را حق ديده و اميد به رحمت واسعه الهي دارم كه در روز حشر نامه اعمالم را به دست راستم بدهد.

اما وصيتم ، جميع وراث ودختران خودم را سفارش مي كنم كه خدا را فراموش نكرده وهميشه او را ناظر بر حال خود ديده و مثل من غافل نباشند.

راجع به اموالم ، منزل نجف را خودم از سهم مبارك تهيه و ابداً تملك نكرده ام كذلك [همچنين ]منزل همدان را دوستان همداني با امريه مرحوم مبرور سيدنا الاستاد حضرت آيت الله حكيم قدس سره ازسهم مبارك تهيه نموده و در اختيار من گذاشته اند . پس هر دو منزل راجع به وجوه مقدس حضرت حجة ابن الحسن عجل الله تعالي فرجه بوده و به دستور حضرت آيت الله خميني مد ظله به مصرف مهم خواهد رسيد و بنده ابداً هيچ كدام از دو منزل را تملك نكرده وبه عنوان اين كه سهم مبارك است، تصرفي كرده ام .

چنانچه در وصيت نامه قبلي تصحيح نموده ام تمام كتابهاي موجود در نجف و قم [از ] سهم مبارك بوده و بايد در يكي از كتابخانه هاي ديني عمومي نجف يا قم قرار داده شود. كتابهايي كه اخيراً در ايران تحصيل نموده ام به همين نحو است.

مبلغ دويست و بيست هزار تومان بابت پول منزل تهران و قم به وجود مقدس حضرت بقية الله (عج) قرض دار بوده و اميدوارم در حياتم موفق به ادا بشوم و گرنه اين مقدار قرض دار هستم و براي ورثه بدون ادا.

جمادي الاول 1396 هجري قمري اسد الله مدني .

منبع : سایت تبیان

Starts: 2013/11/03
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap