نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 باید بهترین باشیم

آیت الله مرواریدآیت الله مروارید، سفارش می کرد بعد از دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی عصر(عج) در خواست شود که «اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره» و در وجه آن می فرمود: در روایت است این دین همواره به وسیله مردمانی بی بهره از آن تقویت می شود. پس صرف اینکه از اعوان و یاران باشیم کافی نیست. بگوییم خدایا ما را از بهترین یاران حضرت قرار بده.

 

 

 

 


منبع: ماهنامه خیمه- ویژه نامه اخلاق.

آیت الله مرواریدآیت الله مروارید، سفارش می کرد بعد از دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی عصر(عج) در خواست شود که «اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره» و در وجه آن می فرمود: در روایت است این دین همواره به وسیله مردمانی بی بهره از آن تقویت می شود. پس صرف اینکه از اعوان و یاران باشیم کافی نیست. بگوییم خدایا ما را از بهترین یاران حضرت قرار بده.

 

 

 

 


منبع: ماهنامه خیمه- ویژه نامه اخلاق.

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت الله مرواریدآیت الله مروارید، سفارش می کرد بعد از دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی عصر(عج) در خواست شود که «اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره» و در وجه آن می فرمود: در روایت است این دین همواره به وسیله مردمانی بی بهره از آن تقویت می شود. پس صرف اینکه از اعوان و یاران باشیم کافی نیست. بگوییم خدایا ما را از بهترین یاران حضرت قرار بده.

 

 

 

 


منبع: ماهنامه خیمه- ویژه نامه اخلاق.

Starts: 2012/10/08
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap