نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 هر چند حضور قلب نباشد

آیت الله بهجت از مرحوم آقای قاضی (ره) می گفت: «اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد مرا لعن کند!» اول وقت سرّ عظیمی است«حافظوا علی الصلوات: در انجام نمازها کوشا باشید.»

خود یک نکته ای است غیر از «أقیموا الصلوة: و نماز را بپا دارید.» اینکه نمازگزار اهتمام داشته باشد و مقید باشد که نماز را اول وقت بخواند فی حدّ نفسه آثار زیادی دارد، هر چند حضور قلب هم نباشد.»

 

 


 

منبع: ویژه نامه اخلاق- ماهنامه خیمه.

آیت الله بهجت از مرحوم آقای قاضی (ره) می گفت: «اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد مرا لعن کند!» اول وقت سرّ عظیمی است«حافظوا علی الصلوات: در انجام نمازها کوشا باشید.»

خود یک نکته ای است غیر از «أقیموا الصلوة: و نماز را بپا دارید.» اینکه نمازگزار اهتمام داشته باشد و مقید باشد که نماز را اول وقت بخواند فی حدّ نفسه آثار زیادی دارد، هر چند حضور قلب هم نباشد.»

 

 


 

منبع: ویژه نامه اخلاق- ماهنامه خیمه.

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت الله بهجت از مرحوم آقای قاضی (ره) می گفت: «اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد مرا لعن کند!» اول وقت سرّ عظیمی است«حافظوا علی الصلوات: در انجام نمازها کوشا باشید.»

خود یک نکته ای است غیر از «أقیموا الصلوة: و نماز را بپا دارید.» اینکه نمازگزار اهتمام داشته باشد و مقید باشد که نماز را اول وقت بخواند فی حدّ نفسه آثار زیادی دارد، هر چند حضور قلب هم نباشد.»

 

 


 

منبع: ویژه نامه اخلاق- ماهنامه خیمه.

Starts: 2012/10/07
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap